New User? Defnyddiwr newydd?

If you are a new user please register here, it only takes a minute to register!

If you are a St Leger Homes Tenant all you need is your Tenancy Reference Number. This is usually a 9 digit number and could start with an 8 and end in R or A.

If you are a Housing Applicant all you need is your Application Number. Os ydych yn ddefnyddiwr newydd, cofrestrwch yma os gwelwch yn dda. Dim ond munud y bydd yn ei gymryd a'r cyfan rydych ei angen yw eich Rhif Cofrestr Tai neu gyfeirnod Tenantiaeth.

If you are already a registered user please log in below. Os ydych eisoes wedi cofrestru fel defnyddiwr, mewngofnodwch yma os gwelwch yn dda.

Need some help? Angen help?

If you experience difficulties with this portal or need help to register or logon, please contact us using the link at the top of the page or follow this link. Os cewch anawsterau gyda'r porth yma neu angen help i gofrestru neu fewngofnodi, cysylltwch â ni yn defnyddio'r ddolen ar dop y dudalen neu ddilyn y ddolen yma os gwelwch yn dda.

Forgotten your details? Wedi anghofio eich manylion?

If you have already registered but have forgotten your Username or Password please click here. We will send you a reminder of your Username and Password to the email address you first registered with. Os ydych wedi anghofio eich enw defnyddiwr neu gyfrinair, ail-gofrestrwch yma os gwelwch yn dda. Byddwn yn nodyn atgoffa atoch gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair i'r cyfeiriad E-bost y gwnaethoch ei ddefnyddio i gofrestru y tro cyntaf.